Amsterdam helpt bewoners die willen verwarmen zonder aardgas

Amsterdam gaat subsidie verstrekken aan inwoners van de stad die van hun gaskraan af willen. Vanaf begin september kunnen huiseigenaren een verzoek indienen. Amsterdam maakt vijf miljoen euro beschikbaar voor de klus. De warmtepomp lijkt daarbij een goed alternatief voor het verwarmen met aardgas.

Amsterdam wil huizen graag op een duurzamere manier gaan verwarmen. Daarbij kunnen de hoofdstedelingen bijvoorbeeld kiezen voor stadsverwarming of een warmtepomp. Het maximale bedrag dat een geïnteresseerde Amsterdammer kan krijgen voor het verduurzamen van zijn of haar huis is 5000 euro.

2050: aardgasvrij

De hoofdstedelingen willen de CO₂-uitstoot in de stad aanzienlijk verlagen en streven er naar om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen inclusief woonhuizen. Om dat te kunnen bereiken moeten 350.000 woningen worden omgebouwd en moet de gaskraan worden vervangen. Nieuwbouwwijken worden al niet meer aangesloten op het gasnetwerk.

De stad in beweging

Met de subsidie die nu beschikbaar wordt gesteld, moet particulieren in beweging krijgen om hun huis te verduurzamen. In eerste instantie was de campagne alleen gericht op woningcoöperaties, maar het bestuur van Amsterdam wil ook graag particulieren betrekken bij de verduurzaming van de stad. Het beschikbare budget wordt gezien als een eerste stap in de goede richting.

Warmtepomp populair

De markt voor warmtepompen is wereldwijd overigens de laatste jaren fors gestegen, blijkt uit rapporten van de Building Services Research and Information Association (BSRIA). De markt voor lucht/water-systemen vertegenwoordigde in 2016 een waarde van 4,1 miljard Amerikaanse dollar. Dat is een stijging van 24 procent ten opzichte van 2015. China trok daarbij de kar met een stijging van 45 procent op jaarbasis. In Europa was de waardestijging ‘slechts’ 6,3 procent; in 2015 was die stijging nog 13 procent. Vooral in de nieuwbouwsector wint de warmtepomp aan populariteit.