Nederlanders willen massaal aan de warmtepomp

Steeds meer mensen willen minder gebruikmaken van aardgas en hun energie duurzaam opwekken. Elektrisch verwarmen is een goede manier om minder gas te verbruiken, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau is gebleken dat het percentage mensen dat dit vindt het afgelopen jaar is gestegen van 47 naar 58 procent.

In het onderzoek is aan 1761 respondenten gevraagd naar hun mening over alternatieven voor verwarmen met gas. Het grootste deel van de respondenten vindt dat huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas. De klimaatproblemen, aardbevingen in Groningen, het opraken van het gas en het minder afhankelijk zijn van Rusland worden het vaakst als redenen genoemd om met gas te stoppen.

Alternatief voor verwarmen met aardgas

Uit het onderzoek is gebleken dat veel van de respondenten (40%) nog niet weten wat het beste alternatief is voor verwarmen met aardgas. Zij willen zich daar graag eerst meer in verdiepen voordat zij daadwerkelijk actie ondernemen. Een kwart van de respondenten vindt een elektrische oplossing, zoals een warmtepomp, het beste.

Uit het onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau blijkt dat veel mensen (40%) nog niet weten wat het beste alternatief is voor verwarmen met aardgas. Zij willen zich daar graag eerst meer in verdiepen. Een kwart van de ondervraagden vindt een elektrische oplossing zoals een warmtepomp het beste.

Grafiek: alternatieven aardas (Bron: Stichting HIER klimaatbureau)

Niet iedereen is al overtuigd van de voordelen van het afstappen van aardgas. Met 28 procent in 2017 raakt deze groep mensen wel steeds meer in de minderheid. Susanne van Suylekom, projectmanager van HIER Verwarmt bij het HIER klimaatbureau noemt als reden voor deze afname het feit dat er het afgelopen jaar veel aandacht is geweest voor stoppen met aardgas.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp wekt zelf geen warmte op, maar haalt deze uit andere natuurlijke bronnen. Zoals de buitenlucht of restwarmte uit ventilatielucht. Een warmtepomp verbruikt weinig energie en is dus erg vriendelijk voor het milieu en uw portemonnee. Het installeren van een warmtepomp kan zowel in nieuw- als bestaand bouw. Benieuwd of een warmtepomp in uw huis u voordeel op gaat leveren? Met het ENGIE bespaaradvies kunt u precies zien wat een warmtepomp u oplevert.