Politici willen CV-ketel uitfaseren

Vandaag is er weer volop aandacht voor de warmtepomp. Een groot deel van de Tweede Kamer wil namelijk dat Nederland minder afhankelijk wordt van aardgas uit Groningen en vraagt minister Wiebes om een plan te maken om dit doel te bereiken. De ouderwetse CV-ketel moet hierbij verdwijnen.

Met name CDA-Kamerlid Agnes Mulder en D66-Kamerlid Rob Jetten willen dat de minister stappen zet om het aanbod van verwarmingssystemen te beperken tot alternatieven waarbij geen of amper aardgas wordt gebruikt. De politici vinden dat consumenten en bedrijven snel meer duidelijkheid moeten krijgen over het beleid van de kamer om te voorkomen dat ze bij vervanging opnieuw een gasgestookte cv-ketel of kooktoestel aanschaffen. Mede dankzij een uitgebreid subsidieprogramma worden er nu jaarlijks al enkele honderdduizenden ketels vervangen.

Hybride cv-ketel

“Wanneer zo’n oude ketel toch vervangen moet worden, willen we dat er wordt gekozen voor een zuinigere, moderne, hybride cv-ketel. Die gebruikt vooral elektriciteit om water te verwarmen”, legt Rob Jetten uit. “Snelheid is geboden, want dat zijn we verplicht aan onze inwoners van Groningen”, vindt Agnes Mulder, die daarbij benadrukt dat het wel betaalbaar moet blijven. “Als mensen nu hun cv-ketel moeten vervangen, kijken ze vaak toch weer naar een ouderwets type ketel. En dan gaan we dus op de oude voet door, terwijl we echt een omslag moeten maken.” Het voorstel kan rekenen op steun van De ChristenUnie.

Mulder heeft zelf overigens nog geen hybride ketel, omdat haar huidige een aantal jaren geleden nog vervangen is. “Maar de eerstvolgende keer dat hij moet worden vervangen, zal ik ook een hybride ketel nemen.” Ze wil niet per se geheel van het aardgas af. “Waar het mij om gaat is dat we van het Groninger gas afgaan. Als je een duurzaam type hebt als groen gas, dan hoef ik er niet vanaf.”

De politici hopen dat hun actie leidt tot lagere prijzen. “Door helder te maken dat de gasgestookte cv-ketel er helemaal uit gaat zal de prijs van de elektrische ketel flink gaan dalen; dat geven de bedrijven aan die die ketels leveren. En de komende jaren zal de prijs van gas langzaamaan oplopen en de prijs van elektriciteit langzaamaan dalen. Daarmee wordt het ook voor de burger uiteindelijk goedkoper”, aldus Jetten.

Aardwarmte

D66 en CDA willen verder dat er een ‘kansenkaart’ komt, waarop te zien is welke locaties in Nederland geschikt zijn om naar aardwarmte te boren. ,,Zodat provincies, gemeenten en bedrijven vraag en aanbod dichter bij elkaar kunnen brengen”, zegt D66-Kamerlid Jetten.

Bij aardwarmte wordt water diep de grond ingeduwd, om het daarna weer op te pompen voor gebruik in huizen of kantoren. Doordat de temperatuur diep onder de aardbodem veel hoger is dan aan het oppervlak, wordt water zo op een milieuvriendelijke manier verwarmd. Her en der in Nederland wordt al geboord naar aardwarmte. In en rond Amsterdam en Rotterdam bestaan er op dit moment plannen om honderdduizenden huizen op aardwarmte aan te sluiten.

In oktober wees het Staatstoezicht op de Mijnen nog op de risico’s van het boren naar aardwarmte. Zo kunnen per ongeluk olie- of gasvelden worden aangeboord, waardoor explosiegevaar ontstaat. Ook is er een kans op bodemverontreiniging en zelfs op aardbevingen. “De sector is nog onervaren, te beperkt in omvang en deelt de opgedane kennis onvoldoende”, waarschuwde het Staatstoezicht op de Mijnen.