Is de hybride warmtepomp een sjoemeldiesel? Allesbehalve!

In de volkskrant vergeleken Arie Kroon (consultant energiebesparing en ontwerper van de eerste nulenergiewoning in de EU) en Martin Kroon (oud-projectleider verkeer, milieu en energie VROM/DGM) de hybride warmtepomp met de sjoemeldiesel. Doekle Terpstra, voorzitter UNETO-VNI, gaat tegen deze bewering in.

De beweringen van de heren Kroon op een rij:

 1. De ‘ouderwetse’ hr-ketel is over drie jaar taboe.
 2. Warmtepompen zijn gevuld met schadelijke HFK’s waarvan jaarlijks 6% weglekt.
 3. Warmtepompen gebruiken indirect nog steeds fossiele brandstoffen.
 4. Warmtepompen zijn niet geschikt voor grote gebouwen.
 5. Een moderne HR-ketel is efficiënter dan een warmtepomp.
 6. Zelfs met zonnepanelen is een warmtepomp niet CO2 neutraal.
 7. Er zijn niet genoeg vakmensen om warmtepompen te installeren

Volgens Doekle Terpstra staren de heren Kroon zich blind en hij gaat vervolgens in op hun beweringen:

 1. Dit is niet zo, UNETO-VNI pleit slechts voor strengere rendementseisen.
 2. Steeds meer fabrikanten lukt het om over te stappen op duurzamere alternatieven. De statistieken m.b.t. tot het weglekken zijn schromelijk overdreven.
 3. Dit gaat voorbij aan de ontwikkelingen m.b.t. de algehele verduurzaming en het feit dat warmtepompen aangevuld kunnen worden met zonnepanelen.
 4. De warmtepomp wordt niet gezien als de enige oplossing. Doel is om de klimaatdoelstellingen te halen. Alle verbeteringen zijn nodig.
 5. De aanbevelingen van UNETO richten zich op nieuwe woningen.
 6. Een warmtepomp zonder CO2-uitstoot is op termijn wel degelijk bereikbaar.
 7. Met een grootschalig opleidingsprogramma stomen we onze technici nu al klaar voor nieuwe technieken.

Hij voegt er als conclusie aan toe:

“Gemopper en gebrek aan durf helpen het klimaat en de Groningers niet verder. Voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving is een vooruitstrevend beleid nodig, veel enthousiasme én goede ideeën. Die inzet mogen we van iedereen verwachten; óók van experts zoals Arie en Martin Kroon.”

Update

De weerleggingen van Terpstra gaan ook op voor het eerdere kritische artikel van Kroon op Foodlog: https://www.foodlog.nl/artikel/kanttekeningen-bij-de-aardgasvrij-hype/